خرید ساعت دیواری فانتزی+ گارانتی تحویل + گارانتی برگشت http://buyclock.ir 2020-09-23T05:58:50+01:00 text/html 2020-05-02T05:47:15+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 حراجی استثنایی ساعت دیواری پلکسی http://buyclock.ir/post/144 <div> فروشگاه اینترنتی تک سبد در اقدامی آخرین موجودی ساعت دیواری فانتزی پلکسی خود را با قیما هایی باور نکردنی عرضه نموده است. تعداد این ساعت ها کاملا محدود بوده و از زیبایی و کیفیت بالایی برخوردار هستند . <br></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4" color="#FF0000"><b>حراجی حراجی!!!</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>03134418533 <br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4" color="#3366FF"><b>ارسال به سراسر ایران<br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="left"><font size="4"><b>برای مشاهده اطلاعات کامل هر محصول کافی است بر روی آن محصول کلیک نمایید</b></font></div><div align="left"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center">&nbsp;<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تارادیس" title="ساعت دیواری آینه ای تارادیس از جنس پلکسی گلاس آینه ای در ابعاد 65*60 سانتی متر است.موتور ساعت تارادیس از نوع تیک تاکی بی صدا و دارای 2 سال گارانتی می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/2668/600x450/50/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای تارادیس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تارادیس"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای تارادیس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="119000" class="priceP">119,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_عشق" title="ساعت دیواری عشق یک ساعت فانتزی عاشقانه از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 30*30 است.موتور این ساعت دیواری از نوع تیک تاکی بی صدا بوده و دارای گارانتی 2 ساله است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/202213225073056082056219089114024036072131097007/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری عشق"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">13%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_عشق"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری عشق</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">79,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رویا" title="ساعت دیواری رویا یک طرح فانتزی از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 60*40 سانتی مترو با نگین های درخشان است.موتور این ساعت دیواری از نوع بی صدا و دارای 2 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/182205033010243051246130084060102115074156015227/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری رویا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رویا"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری رویا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="76000" class="priceP">76,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_پاییز" title="ساعت دیواری طرح پاییز از نوع ساعت دیواری های فانتزی و از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 30*30 می باشد.موتور این ساعت دیواری از نوع تیک تاکی بی صدا بوده و 2 سال گارانتی دارد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/079006159080042126093154128041004037123181013085/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری پاییز"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_پاییز"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاییز</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_منظومه" title="ساعت دیواری طرح منظومه از جنس پلکسی گلاس با طرحی خاص و در ابعاد 50*30 می باشد و به وسیله نگین های کریستالی تزیین شده است.موتور آن دارای 2 سال گارانتی است. "> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/241088110183155122004058120102052007078005073235/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری منظومه"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_منظومه"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری منظومه</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="49000" class="priceP">49,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_ماه" title="ساعت دیواری طرح ماه، یک ساعت از جنس پلکسی گلاس بوده و ابعاد چیدمان آن 60*60 سانتی متر است.موتور ساعت دیواری از نوع بی صدا بوده و دارای گارانتی 2 ساله است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/132066049224084037062052067113064234125255220004/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری ماه"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_ماه"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری ماه</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="73000" class="priceP">73,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آدیداس" title="ساعت دیواری adidas دارای طراحی ساده و اسپرت به همراه مارک معروف adidas و از جنس پلکسی پلاس در ابعاد 28*28 می باشد.موتور آن از نوع بی صدا و دارای گارانتی 2 ساله است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/229215191094083235142075077181190103168144217094/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-adidas" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری adidas"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آدیداس"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آدیداس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="84000" class="priceP">84,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_سیب" title="ساعت دیواری سیب از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 27*30 سانتی متر است که از دو رنگ تشکیل شده است موتور این ساعت دیواری از نوع بی صدا و دارای 2 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/075155029029124005082168007228161106171015184052/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری سیب"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_سیب"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری سیب</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="49000" class="priceP">49,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center">&nbsp;<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آی_گل" title="ساعت دیواری آی گل از سری ساعت دیواری های فانتزی از جنی پلکسی گلاس و دارای ابعاد چیدمان 75*37 سانتی متر است. موتور این ساعت دیواری دارای گارانتی 2 ساله است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/1923/600x450/50/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C-%DA%AF%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری فانتزی آی گل"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">10%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آی_گل"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آی گل</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">89,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="80000" class="priceP">80,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_نگاره" title="ساعت دیواری نگاره ساخته شده ازجنس پلکسی گلاس و ابعاد 50*50 سانتی متر است.موتور این ساعت دیواری از نوع تیک تاکی بیصداست و دارای 2 سال گارانتی می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/124225003207092130036220175170181230067140160095/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری نگاره"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_نگاره"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری نگاره</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="78000" class="priceP">78,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_شراره" title="ساعت دیواری شراره یک ساعت فانتزی از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 20*40 سانتی متر می باشد. موتور ساعت دیواری شراره دارای 2 سال گارانتی و از نوع تیک تاکی بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/030151066109189139012205020051081073009141227038/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری شراره"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_شراره"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری شراره</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="48000" class="priceP">48,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_گل" title="ساعت دیواری گل، ساعت دیواری مدرن و شیک از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 60*50 سانتی متر است.موتور آن از نوع بی صدا بوده و دارای 2 سال گارانتی می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/236162194086012191150098101017135132189074086048/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری گل"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_گل"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری گل</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="75000" class="priceP">75,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_برف" title="ساعت دیواری طرح برف از جنس پلکسی گلاس بوده و ابعاد آن 60*40 سانتی متر است.موتور این ساعت دیواری دو سال گارانتی داشته و از نوع تیک تاکی بی صدا است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/111153242218016212153140175170103016207111062170/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری برف"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_برف"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری برف</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="75000" class="priceP">75,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_مانیا" title="ساعت دیواری مانیا یک ساعت دیواری مدرن و کلاسیک از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 60*52 سانتی متر است.موتور این ساعت دیواری دارای گارانتی 2 ساله بوده و از نوع بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/118099179038224071005200220154059098231093213242/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مانیا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_مانیا"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مانیا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="95000" class="priceP">95,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_ونوس" title="ساعت دیواری آینه ای ونوس ساخته شده از جنس پلکسی گلاس آینه ای و ابعاد آن 110*25 سانتی متر می باشد.موتور ساعت دیواری دارای گارانتی 2 ساله و از نوع تیک تاکی بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/052181050205146241227029120130077137042023237060/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای ونوس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_ونوس"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای ونوس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="93000" class="priceP">93,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_افلاک" title="ساعت دیواری آینه ای افلاک یک ساعت دیواری مدرن از جنس پلکسی گلاس آینه ای بوده و ابعاد آن 60*70 سانتی متر است.موتورآن از نوع تیک تاکی بی صدا و دارای 2 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/117002025019083057112190096174041081002153097190/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای افلاک"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_افلاک"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای افلاک</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="109000" class="priceP">109,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2020-03-14T05:16:58+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 طرح های جدید آینه فانتزی پلکسی http://buyclock.ir/post/143 <div> شما با خرید این طرح های زیبا بدون هزینه های بسیار گزاف می توانید دکوراسیون خانه و یا محل کار خود را تغییر داده و از داشتن خانه ای متفاوت و زیبا لذت ببرید.</div><div><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">برای مشاهده اطلاعات بیشتر و یا تصاویر بیشتر بر روی کالای مو.رد نظر خود کلیک کنید</div><div align="center"><br></div><div align="center"><div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_مانیا" title="ساعت دیواری مانیا یک ساعت دیواری مدرن و کلاسیک از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 60*52 سانتی متر است.موتور این ساعت دیواری دارای گارانتی 2 ساله بوده و از نوع بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/118099179038224071005200220154059098231093213242/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مانیا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_مانیا"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مانیا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="95000" class="priceP">95,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_ونوس" title="ساعت دیواری آینه ای ونوس ساخته شده از جنس پلکسی گلاس آینه ای و ابعاد آن 110*25 سانتی متر می باشد.موتور ساعت دیواری دارای گارانتی 2 ساله و از نوع تیک تاکی بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/052181050205146241227029120130077137042023237060/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای ونوس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_ونوس"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای ونوس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="93000" class="priceP">93,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_افلاک" title="ساعت دیواری آینه ای افلاک یک ساعت دیواری مدرن از جنس پلکسی گلاس آینه ای بوده و ابعاد آن 60*70 سانتی متر است.موتورآن از نوع تیک تاکی بی صدا و دارای 2 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/117002025019083057112190096174041081002153097190/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای افلاک"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_افلاک"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای افلاک</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="109000" class="priceP">109,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تارادیس" title="ساعت دیواری آینه ای تارادیس از جنس پلکسی گلاس آینه ای در ابعاد 65*60 سانتی متر است.موتور ساعت تارادیس از نوع تیک تاکی بی صدا و دارای 2 سال گارانتی می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/049221250246113188019019046110222039096040006169/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای تارادیس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تارادیس"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای تارادیس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="119000" class="priceP">119,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2020-02-20T09:43:58+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 انواع جدید ترین ساعت های تبلیغاتی و تزیینی http://buyclock.ir/post/142 <div> برای مشاهده مجموعه عالی و استثنایی ساعت دیواری های متنوع سایت تک سبد، انواع ساعت دیواری های موجود در سایت را مشاهده و خرید نمایید.</div><div><br></div><div align="center"><div class="row container"> <div class="categories-pagination"> <div class="row t-margin"> <ul class="pagination profiPg t-margin7"><li class=""> <span></span>&nbsp;</li></ul></div></div></div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"><div class="row c-product "><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "><div class="products-item "><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/هیراد" title="ساعت دیواری هیراد ساخته شده از جنس پلکسی گلاس، دارای ابعاد 57*54 سانتی متر،قابل شستشو و دارای موتور با کیفیت بی صداست."> </a> </div> </div><div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_سه_قلب" title="ساعت دیواری سه قلب یک ساعت دیواری از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 45*60 سانتی مترو در رنگ قرمز است.موتور ساعت دیواری سه قلب دارای 1 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/1765/600x450/50/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت فانتزی طرح سه قلب"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_سه_قلب"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری سه قلب</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="59000" class="priceP">59,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تترا" title="ساعت دیواری آینه ای تترا یک ساعت شیک و جدید ساخته شده از جنس پلکسی گلاس آینه ای در ابعاد 75*45 سانتی متر است. موتور این ساعت دیواری دارای 1 سال ضمانت کالاست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/117086183012185036080067177231159123080166182089/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای تترا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تترا"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای تترا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="129000" class="priceP">129,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رهام" title="ساعت دیواری رهام، ساخته شده از یک سری قلب کوچک و بزرگ از جنس ورقه های پلکسی گلاس در ابعاد 107*54 سانتی متر است.موتور آن دارای 1سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/107024099022124024216182139116129229130244137250/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری رهام"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رهام"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری رهام</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="85000" class="priceP">85,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رقص_عشق" title="ساعت دیواری رقص عشق شامل قطعاتی است که در کنار هم چیده شده و نمای زیبایی را به وجود میآورد.جنس آن پلکسی گلاس و ابعادش 70*80 سانتی متر بوده و موتور آن 2 سال گارانتی دارد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/217017165090166140057018012046179206057071056254/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B9%D8%B4%D9%82.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری رقص عشق"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رقص_عشق"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری رقص عشق</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="85000" class="priceP">85,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/یاسمین" title="ساعت دیواری یاسمین، دارای ابعاد 73*56 سانتی متر، ساخته شده از جنس پلکسی گلاس و دارای موتور بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/038139237235218248225043145041040082245215255125/ساعت-دیواری-مدرن-یاسمین.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مدرن یاسمین"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum"><br></span></div></div></div></div></div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/ocean-frame" title="ساعت دیواری تبلیغاتی اقیانوس دارای ابعاد 28*38 سانتی متر،جنس تخته شاسی چوبی و موتور روانگرد بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/219123173244029036202076096195026225143109172144/ساعت-دیواری-تبلیغاتی-طرح-اقیانوس.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری تبلیغاتی طرح اقیانوس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/ocean-frame"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری قاب طرح اقیانوس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="79000" class="priceP">79,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/tulip-frame" title="ساعت دیواری قابی با جنس چوب و ابعاد 28*38 سانتی متر، یک ساعت دیواری تبلیغاتی با لوگو برند شما و موتور روانگرد تایوانی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/030184026054008028146131157226247193052153086119/ساعت-دیواری-تبلیغاتی-طرح-لاله.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری تبلیغاتی طرح لاله"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/tulip-frame"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری قاب طرح لاله</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="79000" class="priceP">79,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/copse-frame" title="ساعت دیواری قابی طرح شقایق دارای ابعاد 28*38 سانتی متر،تصویر فیکس شده بر روی تخته شاسی و موتور روانگرد بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/172030238195072226175199077210034064007043225054/ساعت-دیواری-قابی.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری قابی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/copse-frame"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری قاب طرح شقایق</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="79000" class="priceP">79,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/سیتیزن" title="ساعت دیواری سیتیزن گرد دارای رنگ سفید،مکانیسم کوارتز،ابعاد 31*31 سانتی مترو موتور روانگرد است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/038225223042162138165081086093250101085051108090/ساعت-دیواری-سیتیزن.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری سیتیزن"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/سیتیزن"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری سیتیزن گرد سفید</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_سه_قلب" title="ساعت دیواری سه قلب یک ساعت دیواری از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 45*60 سانتی مترو در رنگ قرمز است.موتور ساعت دیواری سه قلب دارای 1 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/129098116180190014224190216062236114024042030234/خرید-ساعت-دیواری-قلب.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت فانتزی طرح سه قلب"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">13%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_سه_قلب"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری سه قلب</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">79,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_وصال" title="ساعت دیواری وصال یک ساعت دیواری عاشقانه و رمانتیک از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 30*30 سانتی متر است. موتور این ساعت دیواری دارای 1 سال گارانتی می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/042164019105059107177086066008048009017156099036/ساعت-دیواری-وصال.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری وصال"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">14%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_وصال"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری وصال</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">72,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="62000" class="priceP">62,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تترا" title="ساعت دیواری آینه ای تترا یک ساعت شیک و جدید ساخته شده از جنس پلکسی گلاس آینه ای در ابعاد 75*45 سانتی متر است. موتور این ساعت دیواری دارای 1 سال ضمانت کالاست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/117086183012185036080067177231159123080166182089/ساعت-دیواری-آینه-ای-تترا.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای تترا"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">2%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تترا"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای تترا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">122,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="119000" class="priceP">119,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "><div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_کلاسیک" title="ساعت دیواری آینه ای کلاسیک یک ساعت دیواری ساده و درعین حال زیبا از جنس پلکسی گلاس آینه ای در ابعاد 40*40 سانتی متر است.موتور این ساعت دیواری دارای 2 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/1902/600x450/50/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای کلاسیک"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_کلاسیک"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای کلاسیک</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="95000" class="priceP">95,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آویسا" title="ساعت دیواری آینه ای آویسا یک ساعت دیواری شیک از جنس پلکسی گلاس در ابعاد 55*70 سانتی متر است. موتور ساعت دیواری فانتزی آویسا دارای 2 سال گارانتی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/194014112103135069000153079144255091081222123124/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری فانتزی آویسا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آویسا"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آینه ای آویسا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="98000" class="priceP">98,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آی_گل" title="ساعت دیواری آی گل از سری ساعت دیواری های فانتزی از جنی پلکسی گلاس و دارای ابعاد چیدمان 75*37 سانتی متر است. موتور این ساعت دیواری دارای گارانتی 2 ساله است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/211210026149132184029154031248007222226036136173/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%DA%AF%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری فانتزی آی گل"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آی_گل"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آی گل</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="89000" class="priceP">89,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div></div> text/html 2020-01-06T09:25:30+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 حراج ساعت دیواری پلکسی فانتزی بسیار زیبا http://buyclock.ir/post/141 <div align="center"><div class="row t-margin tpadding10"><br><br><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/یاسمین"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/102097156144113247211055184028016041101201243205/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مدرن یاسمین"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">8%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/یاسمین"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری فانتزی یاسمین</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">129,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="119000" class="priceP">119,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><br><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_وصال"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/088202213161231250175155010096029177152141054159/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری وصال"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">14%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_وصال"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری وصال</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">72,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="62000" class="priceP">62,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تترا"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/135207244170010250239086027146228001044088069201/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای تترا"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">2%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آینه_ای_تترا"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری آینه ای تترا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">122,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="119000" class="priceP">119,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رهام"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/184149224112224055064063095055178024136104164185/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری رهام"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">11%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رهام"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری رهام</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">74,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="65900" class="priceP">65,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_کیارش"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/166199182210099228022045147022177132121008229207/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری فانتزی کیارش"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">6%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_کیارش"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری کیارش</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">53,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="49900" class="priceP">49,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رقص_عشق"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/170195231102254215119112116146072156223099234160/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B9%D8%B4%D9%82.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری رقص عشق"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">10%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_رقص_عشق"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری رقص عشق</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">99,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="89000" class="priceP">89,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_خورشید"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/142019046250070058192005084016110194221146182166/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای خورشید"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">7%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_خورشید"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری آینه ای خورشید</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">139,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="129000" class="priceP">129,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_کلاسیک"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/015040159103188129071204192090071056065090134227/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آینه ای کلاسیک"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">13%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_کلاسیک"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری آینه ای کلاسیک</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">79,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آویسا"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/047024182037124180063157155073008082227241052054/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری فانتزی آویسا"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">6%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mirror/ساعت_دیواری_آویسا"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری آینه ای آویسا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">98,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="92500" class="priceP">92,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آی_گل"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/132230135142224029119092196041016002057072251019/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%DA%AF%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری فانتزی آی گل"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">9%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_آی_گل"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری آی گل</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">88,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="79900" class="priceP">79,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"><br></div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_ورساچه"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/142084158066108178061215069104021246223004064061/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری ورساچی"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">13%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_ورساچه"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری ورساچه</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">69,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="59900" class="priceP">59,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_نگاره"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/065164145004248025129076103254130204100065215123/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری نگاره"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">5%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_نگاره"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری نگاره</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">58,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="55000" class="priceP">55,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_شراره"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/063044214029023051192130139112158178140100057075/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری شراره"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">12%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_شراره"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری شراره</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">68,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="59900" class="priceP">59,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_لیدا"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/156015239153058224018127129147061213194118089015/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری لیدا"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">6%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_لیدا"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری لیدا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">98,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="92500" class="priceP">92,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_گل"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/123003080088240227003129198063179046236060182110/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری گل"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">11%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_گل"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری گل</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">89,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="79000" class="priceP">79,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_چیلانه"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/058076122164232184022003142209233016234183103175/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری چیلانه"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">17%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_چیلانه"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری چیلانه</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">78,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="65000" class="priceP">65,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_برف"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/228044252174054166100081181112251102077119251067/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری برف"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">13%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت_دیواری_برف"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری برف رنگ سبز</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">75,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="65000" class="priceP">65,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div><br></div> text/html 2019-02-05T06:28:23+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 ساعت دیواری میناکاری http://buyclock.ir/post/140 ساعت دیواری میناکاری یکی از زیباترین مدل هالی ساعت دیواری با ویژگی ایرانی و هنری است . این ساعت زیبای صنایع دستی برای هدیه دادن به دوستان و عزیزان نیز بسیار عالی است .<div><br></div><div><br></div><div><br><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">هنر میناکاری و خاتم کاری اصفهان از صنایع دستی و سنتی قدیمی و کهن اصفهان است که قدمتی ارزشمند دارد. این هنر با صنایع دستی ویژه ای که دارد توسط اساتید میناکاری و خاتم کار اصفهانی تهیه و تولید می شود که علاوه بر زحمت زیاد مراحل تولید زمان زیادی برای طراحی و خلق آثار هنری آن لازم است.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><img src="https://taksabad.com/Files/inlaid/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری میناکاری" width="750" height="563" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">دقت بالا در طراحی&nbsp;<a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="میناکاری تهران">میناکاری تهران</a>&nbsp;و ظرافت خاتم کاری در چیدن چند ضلعی های کوچک خاتم در کنارهم و ایجاد نقش و نقوش همگی به ارزش این هنر افزوده و صنایع دستی مینا و خاتم کاری را بسیار با ارزش نموده است به نحوی که این روز ها شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ برای ارائه تقدیر نامه و تقدیر و تشکر از اشخاص به صنایع میناکاری به خصوص روی آورده اند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><img src="https://taksabad.com/Files/inlaid/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-(1).jpg" alt="خرید ساعت دیواری میناکاری" width="750" height="563" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">ساعت دیواری میناکاری یکی از صنایع دستی در زمینه مینا و خاتم باهم است که ترکیبی زیبا و ارزشمند از دو هنر در یک محصول را پدید آورده است. این محصول یک نمونه خارق العاده برای هدیه به عزیزانتان ، دکوراسیون های سنتی و به خصوص برای سفره خانه ها و رستوران های سنتی که دارای دکوراسیون ویژه قدیمی هستند زیبا است.<a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="خرید میناکاری تهران" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></a></p><a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="خرید میناکاری تهران">خرید میناکاری تهران</a><br><a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="خرید میناکاری تهران"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"></p></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><img src="https://taksabad.com/Files/inlaid/1a.jpg" alt="قیمت ساعت دیواری میناکاری" width="750" height="563" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">هنرمندان ایرانی و به خصوص اصفهانی همیشه زبانزد خاص و عام بوده اند.هنر های رایج در اصفهان بسیار زیاد بوده و این هنر ها در خدمت وسایل زندگی در آمده است تا آن ها را زیباتر و مطابق با سلیقه ایرانی ها نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">صفحه مرکزی ساعت دیواری از جنس مینا کاری و قاب زیبای آن خاتم کاری شده است.جنس قاب از چوب بوده و بر روی آن نیز نقاشی هایی با دست انجام شده است که برخی از نقوش برجسته کار شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell3.jpg" alt="" width="190" height="302" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; font-size: 13px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><img src="https://taksabad.com/Files/inlaid/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="ساعت دیواری میناکاری و خاتم کاری" width="750" height="563" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">این ساعت دیواری میناکاری و خاتم&nbsp;دارای موتور از نوع تیک تاکی می باشد.خانه های خود را با صنایع دستی زیبا و جهانی هنرمندان ایرانی تزیین نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans;"><img src="https://taksabad.com/Files/inlaid/2a.jpg" alt="ساعت دیواری میناکاری اصفهان" width="750" height="563" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></p></div></div> text/html 2018-10-24T05:29:49+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 انواع جدید ترین مدل های ساعت دیواری http://buyclock.ir/post/139 <div> شما برای خرید ساعت دیواری چه سلیقه و یا چه ویزگی هایی در نظر دارید. وقتی سایتی مدل ها، طرح ها و سایز های مختلف ساعت دیواری را عرضه نماید خرید شما بسیار راحت تر خواهد بود به خصوص که ساعت دیواری خود را درب منزل دریافت می نمایید. برای اینکه تمام اطلاعات هر ساعت دیواری را مشاهده نمایید کافی است بر روی تصویر آن محصول کلیلک نمایید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> <div align="center"><div class="row container"><div class="categories-pagination"><div class="row t-margin"> </div> </div> </div> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/lux-wallclock" title="ساعت دیواری لوکس باران دارای ابعاد 90*51 سانتی متر، جنس پلاستیک فشرده، طرح چوب، دارای نگین های فیروزه ای رنگ و موتور روانگرد بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/020097129202045042138142065224190083012063036037/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری لوکس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/lux-wallclock"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری لوکس باران</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="93000" class="priceP">93,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/hamon" title="ساعت دیواری دلتا هامون دارای ابعاد 96*46 سانتی متر،طرح چوب، جنس پلاستیک فشرده، پاندول دار، موتور وانگرد بی صدا و دارای عقربه های فلزی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/178113183241160179191237178083167218136219060128/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مدرن هامون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/hamon"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری سلطنتی دلتا هامون</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="129000" class="priceP">129,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mizban" title="ساعت دیواری برند میزبان مدل spc808، از جنس پلی استر رزین، دارای ابعاد 60*60 سانتی متر، موتور روانگرد بی صدا، منبع نیرو یک عدد باتری قلمی، تزیین شده با نگین های کریستالی و آبی رنگ می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/219142167171154185131245043110016221138193214222/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری میزبان"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/mizban"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پلی استر میزبان مدل spc808</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="122000" class="priceP">122,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت-دیواری-چوبی-فانتزی" title="ساعت دیواری چوبی لوتوس مدل 3323 دارای ابعاد 58*58 سانتی متر، عقربه های فلزی، اعداد چوبی با رنگ ها و طرح های فانتزی،پاندول دار و از نوع موتور بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/011156144044239076074224188180093164078097110242/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری لوتوس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت-دیواری-چوبی-فانتزی"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری چوبی لوتوس مدل 3323</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="199000" class="priceP">199,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت-دیواری-طرح-تنه-درخت" title="ساعت دیواری ولدروود طرح تنه درخت دارای ابعاد 45*42 سانتی متر،بدنه پلاستیکی با کیفیت،موتور روانگرد بی صدا،عقربه هابی فلزی و منبع تغذیه یک عدد باتری قلمی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/124000122230203017078137206018137205057235040194/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری تنه درختی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت-دیواری-طرح-تنه-درخت"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری ولدروود طرح تنه درخت</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="99000" class="priceP">99,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت-دیواری-مربع" title="ساعت دیواری لندکس مدل PW012 دارای ابعاد 35*35 سانتی متر،موتور روانگرد بی صدا، بدنه پلاستیک،طرح چوب و فرم مربعی شکل است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/003130226241024005031021022078200048118198201230/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری لندکس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت-دیواری-مربع"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری لندکس مدل PW012</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="89000" class="priceP">89,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت-دیواری-فانتزی-آشپزخانه" title="ساعت دیواری فانتزی آشپزخانه طرح کلاسیک دارای ابعاد 33*33 سانتی متر،جنس پلاستیک، موتور روانگرد بی صدا و مصور است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/084180066208089111131026069207152120070130051250/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مخصوص آشپزخانه"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت-دیواری-فانتزی-آشپزخانه"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آشپزخانه طرح کلاسیک</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت-دیواری-آشپزخانه" title="ساعت دیواری آشپزخانه طرح گلدان دارای ابعاد 33*33 سانتی متر، موتور روانگرد، صفحه نمایش تصویر دار و عقربه های فلزی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/139057244069168251048034145244056061164218252098/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آشپزخانه"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/ساعت-دیواری-آشپزخانه"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آشپزخانه طرح گلدان</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/copse-frame" title="ساعت دیواری قابی طرح شقایق دارای ابعاد 28*38 سانتی متر،تصویر فیکس شده بر روی تخته شاسی و موتور روانگرد بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/172030238195072226175199077210034064007043225054/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری قابی"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">17%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/advertising/copse-frame"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری قاب طرح شقایق</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">35,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="29000" class="priceP">29,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/digital-calendar" title="ساعت دیواری مارال دارای صفحه نمایش گرد، ابعاد 43*43 سانتی متر، جنس قاب پلاستیک طرح چوب با رنگ قهوه ای، موتور روانگرد بی صدا و تقویم دیجیتالی در پایین صفحه نمایش است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/075036241176101059082118077139022247236049017106/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مارال"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/digital-calendar"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مارال گرد تقویم دار</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="92000" class="priceP">92,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/calendar" title="ساعت دیواری مارال مدل تقویم دار،یک ساعت دیواری با ابعاد 39*42.5 ،قاب طرح چوب،صفحه نمایش سفید،عقربه های شب نما،تقویم دیجیتالی و موتور روانگرد است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/093240130174208015126214151073024097020072179121/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مارال تقویم دار"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/calendar"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مارال تقویم دیجیتالی</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="99000" class="priceP">99,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/delux" title="ساعت دیواری دلوکس مدل شماره فضایی یک مدل جالب چهارگوش با ابعاد 30*30 سانتی متر،جنس فایبر گلاس،دارای موتور روانگرد بی صدا با اعداد دارای ابعاد فضایی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/124212085150253149109213101013103052065228128191/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مربعی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/delux"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری اعداد فضایی مدل 499</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <span itemprop="price" content="68000" class="priceP">68,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت-دیواری-صورتی" title="ساعت دیواری مارال 11 مدل صورتی دارای ابعاد 34*34 سانتی متر،جنس پلاستیک فشرده،صفحه نمایش سفید،ارقام و قاب صورتی و موتور روانگر بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/234101157004071165109201006003132012194011014168/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری صورتی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 commingsoon"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت-دیواری-صورتی"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری مارال11،قاب صورتی</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 commingsoon box"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="price"><span class="glyphicon glyphicon-time"></span>به زودی</div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت-دیواری-کلاسیک-قرمز" title="ساعت دیواری مارال 11 مدل قرمز 2 دارای صفحه نمایش گرد در ابعاد 34*34 سانتی متر، زمینه قرمز،قاب وارقام سفید رنگ و موتور روانگرد تایوانی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/236255037161155254178192127246101124217090135191/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری رنگ قرمز"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 commingsoon"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت-دیواری-کلاسیک-قرمز"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری مارال11،قاب سفید زمینه قرمز</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 commingsoon box"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="price"><span class="glyphicon glyphicon-time"></span>به زودی</div> </div> </div> </div> </div><br><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت-دیواری-پاندولی-تانیا" title="ساعت دیواری پاندولی تانیا 4 با ابعاد 80*35 سانتی متر،جنس قاب پلاستیک طرح چوب،رنگ قهوه ای و طلایی با نگین های کریستالی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/014215096198012085175227073051124074138096100032/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری پاندولی تانیا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 commingsoon"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت-دیواری-پاندولی-تانیا"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ساعت دیواری پاندول دار تانیا 4</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 commingsoon box"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="price"><span class="glyphicon glyphicon-time"></span>به زودی</div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت_دیواری_الیپس_111" title="ساعت دیواری الیپس Elipse یک ساعت دیواری دو طرفه اداری با ابعاد 30*30 سانتی متر،دارای بازوی اتصال،جنس پلاستیک طرح چوب با رنگ قهوه ای و طلایی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/000149050168244107061197036184189083212179188240/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%B3-elipse111.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری الیپس elipse111"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت_دیواری_الیپس_111"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری دو طرفه Elipse111</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="92000" class="priceP">92,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت_دیواری_کلاسیک_سیتیزن" title="ساعت دیواری سیتیزن گرد یک ساعت دیواری کلاسیک و ساده در ابعاد33*33 سانتی متر،جنس پلاستیک،قاب مشکی،صفحه سفید،1 سال گرانتی و موتور روانگرد تایوانی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/245171092053008018156147172200043113157247054252/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری گرد سیتیزن"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت_دیواری_کلاسیک_سیتیزن"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری سیتیزن گرد</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="35000" class="priceP">35,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت_دیواری_پاندولی_تارا_211" title="ساعت دیواری تارا مدل 211 ،ساعت دیواری مدرن پاندول دار،دارای ابعاد 76*34 سانتی متر،جنس پلاستیک،رنگ قهوه ای طرح چوب بوده،1 سال گارانتی و موتور آن روانگرد تایوانی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/030092095217054178170146186192088198000052190115/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری جدید تارا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت_دیواری_پاندولی_تارا_211"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری تارا پاندولی مدل 211</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="89000" class="priceP">89,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت_دیواری_پاندولی_تارا_212" title="ساعت دیواری 212 TARA یک ساعت دیواری پاندولی لوکس در ابعاد56.5*27 سانتی متر است.جنس آن پلاستیک و رنگ آن قهوه ای طرح چوب بوده و گارانتی یک ساله و موتور تایوانی دارد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/042035139025137209130050069065040202119226031030/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری تارا 212"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/ساعت_دیواری_پاندولی_تارا_212"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری تارا پاندولی مدل TARA 212</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="89000" class="priceP">89,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت_دیواری_مارال_10" title="ساعت دیواری maral یک ساعت صفحه گرد با قاب طرح دار زیبا،ابعاد 43*43 سانتی متر،صفحه سفید و قاب رنگ چوب است.موتور این ساعت دیواری از نوع روانگرد تایوانی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/215207233003058244004183244087232044078224117149/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری شیک مارال"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/ساعت_دیواری_مارال_10"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مارال مدل 10</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="74000" class="priceP">74,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2018-04-28T05:09:46+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 کولر آبی رومیزی کوچک http://buyclock.ir/post/135 شاید شما هم نام مینی کولر های رومیزی را شنیده باشید و برای شما هم جالب باشد که کولر های کوچکی وجود دراد که شما در هر کجایی می توانید همراه ببرید.فروشگاه بزرگ تک سبد یکی از مهم ترین عرضه کنندگان عمده و تکی<a href="https://taksabad.com/Digital/computer_equipment/exteratools/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1" target="" title="انواع مینی کولر"> انواع مینی کولر</a> هاست .میتوانید نمونه های موجود در سایت را مشاهده نموده و مدل مورد نظر خود را انتخاب و سفارش دهید.<br>اطلاعات و مشخصات کامل هر محصوصل در سایت موجود است با دقت مطالعه نموده و مدل مورد نظر خود را انتخاب و سفارش دهید.<br><br><div align="center"> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="" width="200" height="94"></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/009239012071110156109245052209165076156179184142/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C.jpg" alt="دستگاه کولر و بخور رومیزی"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <div class="p-name text-white">کولر و بخور سرد رومیزی یو اس بی شارژی</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"><span class="priceP">79,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/Digital/computer_equipment/exteratools/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/249138210070248252064088057082217210203172000104/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C.jpg" alt="مینی کولر رومیزی"></div> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"><span class="disnum">23%</span></div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <div class="p-name text-white">مینی کولر رومیزی</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"><span class="priceP">39,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"><span class="priceP">30,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/Digital/computer_equipment/exteratools/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/191113145121089014065061126251173100057002038202/%D9%BE%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg" alt="پنکه خودرو"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <div class="p-name text-white">پنکه فندکی خودرو</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="t-padding price"><span class="priceP">48,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/Digital/car/%D9%BE%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p>کولر رومیزی با قابلیت حمل و جابه جایی<br>امکان عملکرد با استفاده از شارژر پاوربانک<br>مجهز به مخزن مخصوص در قسمت زیرین ، جهت ریختن آب و یخ برای ایجاد باد خنک تر<br>دارای ژل مخصوص نگهدارنده آب (می توان آن را در مخزن مخصوص نگهداری آب ریخت تا به کاهش دمای باد خروجی کمک نماید)<br>ارائه شده همراه با کابل usb و ژل مخصوص</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="img-responsive" src="http://imageserver.ir/47149/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1%20%d8%a2%d8%a8%db%8c%20%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c.jpg" alt="مینی کولر رومیزی قابل شارژ" width="648" height="356"></p> <p>ارائه شده در رنگ های متنوع (ارسال رنگ به صورت تصادفی (رندومی) می باشد)<br>دارای موتور قوی و خروجی باد بالا در مقایسه با دیگر پنکه های یو اس بی کارکرد با 3 عدد باطری قلمی ، و کابل یو اس بی امکان اتصال به شارژر یو اس بی یا کامپیوتر و لب تاب رومیزی و قابل حمل ، امکان کارکرد به وسیله شارژر پاور بانک</p> <p style="text-align: center;"><img class="img-responsive" src="http://imageserver.ir/47144/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%20%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1.jpg" alt="مینی کولر قابل حمل" width="616" height="338"></p> <p>بسته بندی شامل :<br>1 عدد مینی کولر پرتابل باطری خور و USB<br>1 عدد کابل USB<br>1 بسته دانه های بوگیر و نگهدارنده آب</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت فقط 30000 تومان</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت خرید بر روی دکمه زیر کلیک کنید</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/cart/add?pid=3891" target="_blank"><strong><img src="https://taksabad.com/files/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/Buy-Now-button-persian.png" alt="خرید مینی کولر آبی" width="250" height="71"></strong></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="img-responsive" src="http://imageserver.ir/47146/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%20%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1%20%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%20%d9%81%d9%86.jpg" alt="مینی کولر باتری" width="618" height="339"></p> <p>&nbsp;</p> <p>به این فکر کنید که بتوانید در هر کجا یک کولر آبی کوچک به همراه داشته باشید. یک کولر آبی که هر زمان اراده کنید با باتری و یا برق شروع به باد زدن می کند و شما را از شر گرمای سوزان تابستان خلاص می کند. این کولر آبی مصرف برق بسیار کمی داشته و نه تنها به وسیله سه عدد باتری قلمی کار میکند، بلکه میتوانید کابل USB آن را به هر دستگاهی از جمله لپ تاپ و شارژر پاور بانک وصل کرده و از سرمای آن لذت ببرید. ضمناً کابل یو اس بی نیز به همراه پکیج مینی کولر رومیزی ارسال می شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="img-responsive" src="http://imageserver.ir/47145/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%20%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1%20%db%8c%d9%88%20%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%db%8c.jpg" alt="مینی کولر رومیزی برقی" width="602" height="330"></p> <p>&nbsp;</p> <p>وزن کم و ابعاد کوچک آن نیز این محصول را به یک انتخاب کامل برای استفاده و حمل به هر کجایی تبدیل کرده است.&nbsp;این محصول قابل استفاده در ماشین به وسیله تبدیل فندکی یا اتصال به ضبط فلش خور نیز می باشو ولی توجه داشته باشید با توجه به گرمی هوا در ماشین، این کولر قابلیت خنک کردن کل ماشین را ندارد ولی می توانید در گوشه ای از ماشین نصب کنید تا باد خنک به راننده زده شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="img-responsive" src="http://imageserver.ir/47140/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%20%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1%20%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%20%d8%ad%d9%85%d9%84.jpg" alt="مینی کولر رومیزی باتری خور" width="589" height="323"></p> <p>نکات مهم<br>1-اگر میخواهید این مینی تهویه هوای پرتابل را بر روی آداپتور USB استفاده کنید ،دقت کنید که آمپر خروجی آداپتور کمتر از 500 میلی آمپر (0.5 آمپر) باشد تا به موتور این کولر در دراز مدت آسیب نرساند.<br>2-هیچ وقت بطور همزمان از باتری و USB بر روی این کولر استفاده نکنید. یعنی زمانیکه میخواهید این وسیله را با برق USB استفاده کنید اول باتری ها را از محفظه باتری این وسیله بردارید یا بالعکس.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="img-responsive" src="http://imageserver.ir/47126/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%20%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%20%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1.jpg" alt="مینی کولر" width="644" height="848"></p> <p>&nbsp;</p> <p>3-بعد از اینکه این کولر را راه اندازی کردید و داخل مخزن آن آب ریختید ، سعی کنید به هیچ وجه آنرا تکان ندهید و مخصوصا موقع روشن بودن آنرا کج نکنید چون ممکن است آب درون مخزن بر روی سیم کشی داخلی این وسیله ریخته و موجب اتصال و سوختن قطعات شود.(در دسترس کودکان قرار ندهید و حتی نگذارید افراد کنجکاوی که میخواهند از این کولر پرتابل خنک کننده سر در بیاورند جهت وارسی آنرا جابجا کنند)</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت فقط 30000 تومان</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت خرید بر روی دکمه زیر کلیک کنید</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/cart/add?pid=3891" target="_blank"><strong><img src="https://taksabad.com/files/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/Buy-Now-button-persian.png" alt="خرید مینی کولر آبی" width="250" height="71"></strong></a></p> <p>4-اطراف کولر را باز بگذارید تا هوا بتواند به راحتی جریان داشته باشد و هیچوقت با دست یا مانع دیگری جلوی دریچه مکش یا دمش (ورود و خروج هوا) را نگیرید.</p> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2017-09-04T08:54:34+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 مدل های جدید ساعت دیواری فانتزی http://buyclock.ir/post/134 <br><p>ساعت دیواری فانتزی با جنس پلکسی گلاس همواره در بین پر فروش ترین ساعت دیواری های وجود در سایت بوده اند.این ساعت دیواری ها با چسب دو طرفه به دیوار وصل می شوند و همانند تابلویی زیبا اتاق یا سالن پذیرایی شما را تزیین می کند.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/15857/600x450/50/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="ساعت دیواری پلکسی گلاس" width="490" height="367"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی هیراد</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"><span class="priceP">45,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/096230054150229076192145234109237016053111031027/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی پردیس" width="473" height="354"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی پردیس</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"><span class="priceP">47,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/088095085045055222231037052030042202226226025153/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری تابا" width="455" height="341"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی تابا</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"><span class="priceP">37,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/121061217173199174211174051021185124123217185241/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85.jpg" alt="ساعت دیواری گلفام" width="476" height="356"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی گلفام</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"><span class="priceP">29,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="text-align: center;"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/010098162094054221086109207015080035028113009080/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="ساعت دیواری مدل قوری" width="468" height="351"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="text-align: center;"> <div class="p-name text-white">ساعت دیواری طرح قوری</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="t-padding price" style="text-align: center;"><span class="priceP">49,000</span> <span><span class="currency">تومان</span></span></div> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/pot"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><br> text/html 2017-01-28T06:28:16+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید آنلاین ساعت دیواری فانتزی http://buyclock.ir/post/132 آیا می دانید فروشگاه اینترنتی تک سبد یکی از برزگترین عرضه کنندگان ساعت دیواری در بازار است.یعینی شما می توانید با وارد شدن به این سایت، حتما مدل مورد نظر خود را در بین ساعت دیواری های مدرن، فانتزی ،لوکس، کلاسیک و ساده این سات انتخاب نمایید.<br><br>تنوع مدل های و قیمت ساعت ها واقعا بی نظیر است.یکی از مشخصه های این فروشگاه خرید ساعت دیواری این است که گزینه ارسال فوری توسط فروشگاه را در خود دارد و بسیار سریع ساعت خود را دریافت نموده و فرقسی ندارد در کجای ایران عزیزمان زندگی می کنید.<br><div align="center">&nbsp;<br>در اینجا تعداد اندکی از نمونه ها را می توانید مشاهده نمایید.<br><br><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1" title="ساعت دیواری پاندولی والتر یک ساعت چوبی پاندول دار بی نظیر با موتور آلمانی،ابعاد 65.5*33 سانتی متر،آلارم با رنگ قهوه ای و طلایی و یک سال گارانتی موتور است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/116255198230206144106254193135117093145051001048/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="WALTHER WALL CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری چوبی پاندولی والتر</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="310000" class="priceP">310,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-2" title="ساعت دیواری پاندول دار زرین، ساعت دیواری مدرن با ابعاد 85*41.5 سانتی متر،جنس قاب پلاستیک،رنگ قهوه ای و طلایی طرح چوب با یک سال گارانتی موتور است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/220095242020191069206048197249135040203041171099/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ZARRIN 2 WALLCLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-2"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندول دار زرین 2</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="73000" class="priceP">73,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-227" title="ساعت دیواری تارا 227 دارای پاندول، ابعاد 53*36.5 سانتی متر،فرم صفحه بیضی،جنس پلاستیک، رنگ قهوه ای و طلایی طرح چوب و گارانتی 1 ساله موتور است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/109192114115093088052221043104091177009007118173/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-227.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="TARA 227 WALLCLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-227"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندول دار تارا 227</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="63500" class="priceP">63,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-601" title="ساعت دیواری پاندولی تپش601 دارای ابعاد 92*40 سانتی متر،بدنه پلاستیکی طرح چوب،رنگ قهوه ای و طلایی،نگین های کریستالی درخشان و گارانتی 1 ساله موتور است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/184066109089075171024119018115016094214024098161/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%D8%B4.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="TAPESH 601 WALLCLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-601"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندول دار تپش 601</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="67000" class="priceP">67,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7" title="ساعت دیواری پاندولی تانیا 4 با ابعاد 80*35 سانتی متر،جنس قاب پلاستیک طرح چوب،رنگ قهوه ای و طلایی با نگین های کریستالی و گارانتی 1ساله موتور است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/014215096198012085175227073051124074138096100032/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="TANIA 4 WALLCLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندول دار تانیا 4</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="59000" class="priceP">59,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3-55" title="ساعت دیواری پرنس 55 یک ساعت دیواری مجلل در ابعاد 86.5*42، دارای جنس پلاستیک طرح چوب،رنگ قهوه ای سوخته و طلایی با گارانتی موتور یک ساله است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/199158210089116164019127042022125141055108134223/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3-55.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="PRANS 55 WALLCLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3-55"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندول دار پرنس 55</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="84000" class="priceP">84,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86" title="ساعت دیواری نسترن یک مدل شیک پاندول دار با ابعاد 102*41.5 سانتیمتر،بدنه پلاستیکی طرح چوب،رنگ قهوه ای و طلایی با گارانتی یک ساله موتور است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/095074210149154080049174099026040073102008020173/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="NASTARAN Wall Clock"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندول دار نسترن</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="95000" class="priceP">95,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85" title="ساعت دیواری پاندول دار نیک تایم هم ساده و هم شیک است . رنگ قهوه ایی سوخته و تضاد آن با صفحه روشن خود جلوه ایی خاص به آن داده. وزن سبک آن به شما امکان نصب بر روی هر دیواری را خواهد داد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/034059028135018009140049250211067045245022112008/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="Niktime Wall Clock"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندولی Niktime</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3_44" title="ساعت دیواری پاندولی پرنس مدل 44 ساعت دیواری باشکوه با ابعاد 90*31 سانتی متر،جنس پلاستیک،رنگ کرم و قهوه ای طرح چوب،یک سال گارانتی و موتور روانگرد تایوانی است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/037245187084203083149223137104141170033177207210/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="Prans 44 Wall Clock"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3_44"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندولی پرنس Prans 44</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="93000" class="priceP">93,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9" title="ساعت دیواری پاندولی سانیک یک ساعت دیواری زیبا با جنس پلاستیک، رنگ عاجی و طلایی، ابعاد 90*45 سانتی متر،یک سال گارانتی و موتور روانگرد تایوانی است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/211047051228210157240188047112053005059121080201/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="sanic Wall Clock"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندولی سانیک</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="79000" class="priceP">79,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84_5" title="ساعت دیواری مارال پاندولی مدل 5 یک ساعت دیواری پاندولی بسیار شیک در ابعاد 89*37 سانتی متر،جنس پلاستیک،رنگ قهوه ای طرح چوب،1 سال گارانتی و موتور تایوانی است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/067170013213201047078240052047130138252241113075/1336.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="maral 5 Wall Clock"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/Pendulum/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84_5"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پاندول مارال مدل 5</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="105000" class="priceP">105,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><br></div> text/html 2015-01-25T06:27:26+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید هدیه عشق- ساعت دیواری عاشقانه http://buyclock.ir/post/131 ساعت دیواری عاشقانه یکی از هدایای فروشگاه ساعت دیواری به مشتریان فروشگاه ساعت دیواری است.اگر میخواهید هدیه شما یک هدیه زیبا و استثنایی باشد حتما خرید ساعت دیواری عاشقانه را امتحان نمایید.ساعت دیواری عاشقانه دارای مدل هایی متنوع و زیباست و شما به راحتی می توانید خرید هدیه را در سایت ما انجام داده و آن را در هر آدرسی که تمایل دارید دریافت نمایید.<br><div align="center"><br><b><font color="#CC0000">خرید ساعت دیواری عاشقانه</font><br><br><font color="#000099">خرید هدیه عشق<br></font><br>خرید هدیه عاشقانه</b><br></div><br><div class="description"> <p>شما هم با خرید ساعت دیواری دلکش می توانید اتاق خواب و یا پذیرایی خود را متحول سازید و از زیبایی ساعت دیواری نصب شده بر روی ساعت دیواری خود لذت ببرید برای خرید ساعت دیواری با ما همراه شده و سفارش اینترنتی و یا تلفنی خود را ثبت نمایید تا هر چه زودتر برای شما ارسال گردد.</p><p><br></p> <p>ساعت دیواری های موجود در کلاک استور را شما می توانید بر اساس سایز و رنگ مورد نظر خود نیز سفارش دهید تا ساعت دیواری شما متناسب با مکانی باشد که ساعت دیواری را در آن نصب می خواهید نمایید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری دلکش:</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری آینه ای مدل دلکش</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> قرمز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی گلاس درجه یک</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 60 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری مدل دلکش" src="http://clockstore.ir/Files/newclock/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%AF%D9%84%DA%A9%D8%B4.jpg" alt="ساعت دیواری مدل دلکش"></p> </div> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005delkash" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 45,000 تومان </div><br><br><div align="center">*************************************<br><div align="right">اگر به دنبال خرید یک هدیه عاشقانه برای عزیزان خود هستید خرید ساعت دیواری رهام را فراموش نکنید .ساعت دیواری رهام دارای طرح فانتزی عاشقانه است که برای هر کجا و هر دکوراسیونی مناسب است.<br><br><br><span style="color: #003366; font-size: small;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل رهام <strong>&nbsp;</strong></span><strong>&nbsp;</strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> پلکسی گلاس مشکی<br></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></span><span style="color: #003366; font-size: small;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span><span style="color: #003366; font-size: small;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 54 در 107 سانتی متر</span></span><br><span style="color: #003366; font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span><br><span style="color: #003366; font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> <p>&nbsp;</p><p><br></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003366; font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><img title="خرید پستی ساعت دیواری عاشقانه رهام" src="http://imageserver.ir/9765/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%20%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c%20%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%85.jpg" alt="خرید پستی ساعت دیواری عاشقانه رهام" height="450" width="450"></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003366; font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <div class="moreDescTitle"><br></div> <br> <div class="price" align="center"> <font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 55000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005behdis" target="_blank" title=""><p align="center"><br></p></a><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005rahamclock" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br></div> <br></div></div> text/html 2015-01-21T05:36:41+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری چوبی فانتزی http://buyclock.ir/post/130 سفارش انواع ساعت دیواری چوبی با زیبا ترین و جدید ترین طرح ها هدیه ما به مشتریان فروشگاه ساعت دیواری بای کلاک است. برای خرید اینترنتی ساعت دیواری چوبی با ما همراه شوید و مدل مورد نظر خود را انتخاب نمایید و بقیه کارها را به ما بسپارید.<br><br><br><div align="center"><font size="2"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید خرید از فروشگاه ساعت دیواری بای کلاک چه تفاوتی با سایر فروشگاههای ساعت دیواری دارد؟</font></b></font></font><br></div><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><br></font><font color="#CC0000">*</font><b> جنس پلکسی به کار رفته در ساعت دیواری ها پلکسی گلاس تایوانی درجه 1 است و بنا براین از درخشندگی بالایی برخوردار است</b><font color="#CC0000">*</font><br><font color="#CC0000">* </font><b>موتور ساعت آن روانگرد بدون صداست </b><font color="#CC0000">*</font><br><font color="#CC0000">*</font><b>ساعت دیواری خریداری شده در فروشگاه اینترنتی بای کلاک دارای هفت روز گارانتی برگشت کالاست</b><font color="#CC0000">*<br></font><font color="#CC0000">*</font><b> اگر قطعه ای از ساعت دیواری شما اسیب دید می توانید آن قطعه را به ما سفارش دهید تا برای شما آماده گردد</b><font color="#CC0000">*</font></font><b><br><font color="#330000"><font color="#660000">*دارای جعبه چوبی بسیار زیباست که در خود فروشگاه طراحی شده است *</font></font><br>*عقربه طراحی شده از جنس پلکسی گلاس سفید*<br>&nbsp;<font color="#330033">*سی دی راهنمای نصب *</font><br>*دارای روکش ضد خش* <br><br></b></font><font size="2"><b><font color="#6600CC">سفارش ساعت دیواری با تعداد بالا نیز پذیرفته می شود و با قیمت عمده حساب می گردد</font></b></font><br><br><p style="text-align: center;"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="پشتیبانی پاپ چف" align="bottom" border="0" height="110" hspace="0" vspace="0" width="230"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری چوبی نیکا<br></strong></span></p> <ul><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری چوبی مدل </span><span style="color: #000000;">نیکا<br></span></span></li><li style="color: #003366; text-align: right;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> طرح چوب<br></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ام دی اف</span></span><br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری فانتزی چوبی نیکا" src="http://imageserver.ir/9837/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c%20%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی چوبی نیکا" height="300" width="566">&nbsp;</p> <a class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005nikaclock" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 35,000 تومان </div><br><br><div align="center"><br>*******************************************************************************<br><div align="right"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری چوبی برگ ریز<br></strong></span></p> <ul><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری چوبی مدل </span><span style="color: #000000;">برگ ریز<br></span></span></li><li style="color: #003366; text-align: right;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> طرح چوب<br></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ام دی اف</span></span><br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری چوبی برگ ریز" src="http://imageserver.ir/9285/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c%20%d8%a8%d8%b1%da%af%20%d8%b1%db%8c%d8%b2.jpg" alt="ساعت دیواری چوبی برگ ریز" height="462" width="650"></p> <a class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005bargrizclock" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 30,000 تومان </div><br><br><div align="center">******************************************************************************<br><br><p style="text-align: right;"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری چوبی فرگل<br></strong></span></p> <ul><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری چوبی مدل </span><span style="color: #000000;">فرگل<br></span></span></li><li style="color: #003366; text-align: right;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> ،سفید، صورتی و مشکی<br></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی گلاس درجه یک</span></span> و ام دی اف<br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری چوبی طرح فرگل" src="http://imageserver.ir/8249/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c%20%d8%b7%d8%b1%d8%ad%20%d9%81%d8%b1%da%af%d9%84.jpg" alt="ساعت دیواری چوبی طرح فرگل" height="580" width="700"></p> <a class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005fargolclock" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 45,000 تومان </div><br></div></div></div> text/html 2015-01-15T05:45:38+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 ساعت دیواری زیبا طرح قلب برای هدیه http://buyclock.ir/post/129 اگر می خواهید یک هیه استثنایی و بی نظیر را به دوستان خود هدیه دهید ساعت دیواری طرح قلب را فراموش نکنید. ساعت دیواری طرح قلب با دو رنگ زیبای مشکی و قرمز ساخته شده و دیزاینی عالی و رویایی دارد.<br><br>یک هدیه جالب را برای دوستان و عزیزان خود خریداری نمایید تا آن ها را شگفت زده کنید .فقط کافی است با ما تماس بگیرید یا بر روی دکمه خرید پستی کلیک کنید تا برای شما ارسال گردد.<br><br><p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری قلب :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل قلب</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 35 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://clockstore.ir/Files/clock/rokesh.jpg" alt=""></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح قلب:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span> </p><p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری قلب" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8.jpg" alt="ساعت دیواری قلب"></p> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock31" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 39,000 تومان </div> <div class="tagBox"><b></b><br></div><p style="text-align: center;" align="center"><br></p> <div align="center"><a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock31" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a></div> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;" align="left"> <p style="text-align: center;" align="center"><br></p><br></div> text/html 2015-01-06T06:43:30+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 ساعت دیواری فانتزی برای اتاق بچه http://buyclock.ir/post/127 ساعت دیواری فانتزی بای کلاک یکی از عرضه کنندگان ساعت دیواری در سراسر ایران است که ساعت دیواری های فانتزی را در کارگاههای خودش به صورت مستقیم تولید می کند و به همین دلیل شما حتی می توانید بنا بر سلیقه خود ساعت دیواری ها را بارنگ های مختلف تولید نمایید تا برای شما تهیه و ارسال گردد.<br><br>بسیاری از عزیزان به دنبال ساعت دیواری فانتزی برای اتاق بچه هستند و می خواهند ساعت دیواری های متفاوتی از ساعت های قبلی برای اتاق خواب کودکان خود خرید نمایند.ساعت دیواری هایی که متناسب با رنگ و دک.راسیون اتاق خواب کودک شما باشد فرصت را از دست نداده و همین الان خرید ساعت دیواری خود را انجام دهید.<br><br><br><font color="#CC0000"><b>نحوه خرید ساعت دیواری فانتزی اتاق بچه</b></font><br><br>ساعت دیواری خود را از بین ساعت دیواری های موجود در سایت انتخاب نمایید و بعد یا بر روی دکمه خرید پستی کلیک نمایید و اطلاعات لازم را تکمیل نمایید و یا با شماره فروشگاه 03134418533 تماس بگیرید تا همکاران ما سفارشات شما را ثبت نمایند.<br>بعد از اینکه ساعت دیواری شما آماده شد به آدرس مورد نظر شما ارسال می گردد و شما پس از دریافت هزینه آن را به مامور پست پرداخت می نمایید.<br><br>&nbsp;<font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><b>**************************************************************</b></font><br></div><div align="center"><font size="2"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید خرید از فروشگاه ساعت دیواری بای کلاک چه تفاوتی با سایر فروشگاههای ساعت دیواری دارد؟</font></b></font></font><br></div><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><br></font><font color="#CC0000">*</font><b> جنس پلکسی به کار رفته در ساعت دیواری ها پلکسی گلاس تایوانی درجه 1 است و بنا براین از درخشندگی بالایی برخوردار است</b><font color="#CC0000">*</font><br><font color="#CC0000">* </font><b>موتور ساعت آن روانگرد بدون صداست </b><font color="#CC0000">*</font><br><font color="#CC0000">*</font><b>ساعت دیواری خریداری شده در فروشگاه اینترنتی بای کلاک دارای هفت روز گارانتی برگشت کالاست</b><font color="#CC0000">*<br></font><font color="#CC0000">*</font><b> اگر قطعه ای از ساعت دیواری شما اسیب دید می توانید آن قطعه را به ما سفارش دهید تا برای شما آماده گردد</b><font color="#CC0000">*</font></font><b><br><font color="#330000"><font color="#660000">*دارای جعبه چوبی بسیار زیباست که در خود فروشگاه طراحی شده است *</font></font><br>*عقربه طراحی شده از جنس پلکسی گلاس سفید*<br>&nbsp;<font color="#330033">*سی دی راهنمای نصب *</font><br>*دارای روکش ضد خش* <br><br></b></font><div align="center"><font size="2"><b><font color="#6600CC">سفارش ساعت دیواری با تعداد بالا نیز پذیرفته می شود و با قیمت عمده حساب می گردد</font></b></font><br></div><font size="2"><b><br></b></font><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">**************************************************************************</font></b><br><br><p style="text-align: right;"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری بچه گانه طرح کیتی</strong></span></p> <ul><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری اتاق کودک مدل کیتی</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li style="color: #003366; text-align: right;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> ،سفید، صورتی و مشکی<br></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی گلاس درجه یک</span></span><br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری اتاق کودک مدل کیتی" src="http://imageserver.ir/8146/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%20%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%20%d9%85%d8%af%d9%84%20%da%a9%db%8c%d8%aa%db%8c.jpg" alt="ساعت دیواری اتاق کودک مدل کیتی" height="727" width="632"></p> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005kittyclock" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 40,000 تومان </div> <br><br><b>************************************************************************************<br><br></b><p align="right"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری بچه گانه طرح خرسی<br></strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="right">&nbsp;</p> <div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری اتاق کودک مدل خرسی</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> ،سفید ، مشکی و قرمز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی گلاس درجه یک</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 40 در 40 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul></div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری اتاق بچه طرح خرسی" src="http://imageserver.ir/8141/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%20%d8%a8%da%86%d9%87%20%d8%b7%d8%b1%d8%ad%20%d8%ae%d8%b1%d8%b3%db%8c.jpg" alt="ساعت دیواری اتاق بچه طرح خرسی" height="498" width="647"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><span style="color: #ff0000;"><br></span></strong></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><span style="color: #ff0000;"><br></span></strong></span></strong></span></p> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005khersiclock" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 55,000 تومان </div><br><br>*****************************************************************************************<br><br><div class="description"> <p>برای اتاق کودکان خود زیبا ترین ها را انتخاب نمایید و شادی و زیبایی را با اتاق عزیزان خود بیاورید.فروشگاه ساعت دیواری کلاک استور سعی دارد که زیبا ترین و جدید ترین ساعت دیواری های روز دنیا را برای سلایق مختلف عرضه نماید تا همه از خرید ساعت دیواری از فروشگاه اینترنتی تک سبد احساس رضایت و شادی نمایند</p> <p>خرید ساعت دیواری از فروشگاه اینترنتی کلاک استور خرید از یک فروشگاه دارای <span style="color: #ff0000;">نماد اعتماد ملی</span> است که حس اعتماد را برای شما عزیزان به ارمغان خواهد آورد و شما یک خرید اینترنتی تضمین شده را انجام خواهید داد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img title="ساعت نینا" src="http://imageserver.ir/8139/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d9%86%db%8c%d9%86%d8%a7.jpg" alt="ساعت نینا" height="183" width="184"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>دارای<span style="color: #ff0000;"> گارانتی تحویل</span> + <span style="color: #008000;">گارانتی برگشت</span> + <span style="color: #0000ff;">جعبه چوبی</span> بسیار زیبا به عنوان هدیه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong>تلفن تماس و پشتیبانی <span style="color: #ff0000;">03134418533</span></strong></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><span style="color: #ff0000;"><br></span></strong></span></strong></span></p> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری بچه گانه نینا<br></strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری اتاق کودک مدل نینا</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید و مشکی ، قرمز و مشکی<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی گلاس درجه یک</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 40 در 55 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری بچه گانه مدل نینا" src="http://imageserver.ir/8138/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a8%da%86%d9%87%20%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d9%85%d8%af%d9%84%20%d9%86%db%8c%d9%86%d8%a7.jpg" alt="ساعت دیواری بچه گانه مدل نینا" height="634" width="634"></p> </div> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005ninaclock" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 49,000 تومان </div><br><br>*******************************************************************************************<br><br><p align="right"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری طرح انگری بردز :</strong></span></p> <div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل انگری بردز angry birds</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> پرنده قرمز و زرد<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی گلاس تایوانی درجه یک</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul><p><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><img title="ساعت دیواری انگری بردز" src="http://clockstore.ir/Files/clock/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B2.jpg" alt="ساعت دیواری انگری بردز"></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005angryclock" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 39,000 تومان </div><p style="text-align: center;"><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></p></div>******************************************************************************************<br><br><div align="right"><p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری پروانه نگینی صورتی :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل پروانه نگینی صورتی</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> صورتی<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 28 در 28 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul><p align="center"><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" height="580" width="465"></p><p style="text-align: center;"><img title="خرید ساعت دیواری پروانه نگینی" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" alt="خرید ساعت دیواری پروانه نگینی"></p> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock73" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://clockstore.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 39,000 تومان<br><br>***********************************<br></div></div></div> text/html 2015-01-03T09:20:55+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 گالری تصاویر ساعت دیواری http://buyclock.ir/post/126 <br><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>**نمونه ساعت دیواری های موجود درسایت با یک تماس می توانید کسب اطلاعات نموده و یا سفارش دهید**</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>تلفن تماس و پشتیبانی <font color="#FF0000">03134418533</font></b></font><br><br><font color="#990000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>*- توجه&nbsp;&nbsp; توجه -*</b></font><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#000099"><font color="#000000">دارای</font> <font color="#CC33CC">گارانتی تحویل</font></font> و<font color="#000099"> گارانتی برگشت</font> در صورت نا رضایتی- دارای <font color="#006600">سی دی آموزشی</font>- یک <font color="#FF6666">جعبه چوبی زیبا</font> رایگان<br></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b><br><table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/11818/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%da%af%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی گالکسی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td><td align="center"><br><img src="http://imageserver.ir/11819/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%20%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%85.jpg" alt="خرید ساعت دیواری عاشقانه رهام" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></td><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/11820/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d8%af%d9%84%da%a9%d8%b4.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی عاشقانه دلکش" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td></tr><tr><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری آینه ای گالکسی <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 100*50</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 65000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005galaxyclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی رهام<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 54*107</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 55000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005rahamclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی دلکش<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 45000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005delkash" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td></tr></tbody></table><br><table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/9933/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d9%81%d8%b1%da%af%d9%84.jpg" alt="ساعت دیواری چوبی فانتزی فرگل" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td><td align="center"><br><img src="http://imageserver.ir/9936/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d8%a8%d8%b1%da%af%20%d8%b1%db%8c%d8%b2.jpg" alt="ساعت دیواری چوبی فانتزی برگ ریز" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></td><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/9935/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7.jpg" alt="ساعت دیواری چوبی فانتزی نیکا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td></tr><tr><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی چوبی فرگل <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 45000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005fargolclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری چوبی فانتزی برگ ریز<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 30000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005bargrizclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری چوبی فانتزی نیکا<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 35000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005nikaclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td></tr></tbody></table><br><br><table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/8147/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a8%da%86%d9%87%20%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%20%da%a9%db%8c%d8%aa%db%8c.jpg" alt="ساعت دیواری بچه گانه کیتی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/8148/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%20%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%20%d9%85%d8%af%d9%84%20%d8%ae%d8%b1%d8%b3%db%8c.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی اتاق کودک مدل خرسی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/8149/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a8%da%86%d9%87%20%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87.jpg" alt="ساعت دیواری بچه گانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td></tr><tr><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی بچه گانه کیتی <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 40000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005kittyclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی اتاق بچه خرسی<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 40*40</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 45000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005khersiclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td><td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی کودک نینا<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 40*55</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 55000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005ninaclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td></tr></tbody></table><br><br> <table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/7976/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a8%d9%87%d8%af%db%8c%d8%b3.jpg" alt="ساعت دیواری بهدیس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/7977/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی ورتا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/7978/%d8%af%d9%84%20%d8%a2%d8%b1%d8%a7.jpg" alt="دل آرا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><font color="#FFFFFF"><span style="font-size: 15pt; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی بهدیس</span></font></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 39000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005behdis" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی ورتا</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 50*40</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 59000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005vartaclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی دل آرا</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 35*60</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 65000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005delaraclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td></tr></tbody></table><br><br><br> <table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" alt="ساعت دیواری اعداد نگینی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری پانا" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری پنجره" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی اعداد نگینی <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 36*27</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 51000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005adadclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی پانا <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 50*80</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 57000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005panaa" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی پنجره</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 100*100</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 75000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005panjere" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td></tr></tbody></table><br> <table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/7990/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%20%d8%a7%db%8c%20%d9%81%d8%b1%20%d9%85%d9%87%d8%b1.jpg" alt="ساعت دیواری آینه ای فرمهر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/7991/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%20%d8%a7%db%8c%20%d9%81%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86.jpg" alt="ساعت دیواری آینه ای فرگون" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/7992/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d8%af%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%af.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی دلشاد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری آینه ای فرمهر <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 50*64</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 69000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005farmehrclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری آینه ای فرگون<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 53*41<br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 62000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005fargoonclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی دلشاد</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 45000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a  rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005delshadclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td></tr></tbody></table><br><br><br><br><table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی بهار" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/4117/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af.jpg" alt="ساعت دیواری خورشید" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img class="decoded" alt="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85.jpg" src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85.jpg"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی بهار</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 70*40</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 49000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005baharclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی خورشید</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 40000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005sunclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی نسیم</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 90*80</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 42000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005nasim" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td></tr></tbody></table> <br><br><br><br><table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری فرشته" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C.jpg" alt="ساعت دیواری چهار ضلعی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%B3.jpg" alt="ساعت دیواری شمس" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی فرشته <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 54000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005fereshteh" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی چهار ضلعی</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 50*50</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 35000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"></span></p><p><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock4zel" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"></span></a></p><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock4zel" target="_blank" title=""> </a></td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی شمس</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 60*40</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت&nbsp; 39000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005shams" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td></tr></tbody></table> <br><br><br><table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" alt="ساعت دیواری پروانه نگینی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img class="decoded" alt="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D9%88.jpg" src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D9%88.jpg"></td> <td align="center"><img class="decoded" alt="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B2.jpg" src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B2.jpg"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی پروانه نگینی <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 28*28</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 39000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock75" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی لاو <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 50*22</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 59000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005miirorlove" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی انگری بردز</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">39000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005angryclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td></tr></tbody></table> <br><br><br><br><table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://imageserver.ir/6216/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86%20%d8%b7%d8%b1%d8%ad%20%d9%85%d9%84%d9%88%d8%b3.jpg" alt="ساعت دیواری مدرن طرح ملوس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%84.jpg" alt="ساعت دیواری دل" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg" alt="ساعت دیواری اسب" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی ملوس <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 40*20</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 45000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005malousclock" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی دل <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*100</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 42000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clockdel" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005manzoole" target="_blank" title=""> </a></td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی اسب</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*60</span><br><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 42000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clockasb" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td> <td align="center" valign="top"><br></td></tr></tbody></table><br> <br> <table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" height="471" width="735"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری رویا" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2.jpg" alt="ساعت دیواری پاییز" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری پنجره" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی رویا <br></span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 60*40</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 53000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005royaa" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی پاییز</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 30*30</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 39000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005fall" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#342721" height="40"> <p>&nbsp;<span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">ساعت دیواری فانتزی پنجره</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">سایز 100*100</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 75000 تومان</span></p><p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;"><a rel="nofollow" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005panjere" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/7986/posty.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></span></p></td></tr></tbody></table><br><br></div> text/html 2015-01-01T06:14:20+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 ساعت دیواری فانتزی مدل ورتا http://buyclock.ir/post/125 &nbsp;<br>ساعت دیواری ورتا واقعا زیباست و ه مه آن را می پسندند.ساعت دیواری فانتزی ورتا یکی از ساعت های دو رنگ بسیار زیبای موجود در سایت است که هم برای سالن پذیرایی و هم برای اتاق خواب مناسب است .<br><div align="center"><br><br><img src="http://imageserver.ir/7590/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c%20%d9%85%d8%af%d9%84%20%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی مدل ورتا" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div><br><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4" size="3"><p><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری فانتزی ورتا :</strong></span></font></font></font></font></font></p><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><ul><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل ورتا</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> مشکی و قرمز<br></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 40 در 50 سانتی متر</span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li></ul></font></font></font></font></font></font></font></font><div align="center"><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></font><font class="text4"><font class="text4" size="3"></font><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000"><br></font></b></font></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 59000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005behdis" target="_blank" title=""><p align="center"><br></p></a><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005behdis" target="_blank" title=""></a><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005vartaclock" target="_blank" title="31250005vartaclock"><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></font></font></div></div></font><br></div></div> text/html 2014-12-27T09:25:24+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 ساعت دیواری فانتزی مدل دل آرا http://buyclock.ir/post/124 &nbsp;<br><div align="center"> <p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/1103/ساعت دیواری مدل دل آرا.jpg" height="614" width="586"></p><p style="text-align: center;"><br></p></div>نام دل آرا واقعا زیبنده این ساعت دیواری است.ساعت دیواری با کلاس و زیبایی که می تواند آن تغییر دلنشین را در خانه و یا محل کار شما ایجاد نماید .ساعت دیواری فانتزی دل آرا را همه می پسندند.<br><br><div align="center"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <table style="width: 612px; height: 118px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;">&nbsp;<span style="color: #990000;"><strong>&nbsp;&nbsp; مدل ساعت دیواری</strong></span></td> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;"><strong>&nbsp;&nbsp; مدل دل آرا<br></strong></td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #990000;"><strong>سایز</strong></span></td> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;">&nbsp;<strong>60*35</strong></td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;"><span style="color: #cc0000;"><strong>&nbsp; &nbsp; <span style="color: #990000;">جنس ساعت دیواری</span></strong></span></td> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;">&nbsp;<strong>&nbsp; پلکسی گلاس آینه ای درجه یک <br></strong></td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #990000;"><strong>گارانتی تعویض و برگشت</strong></span></td> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;"><strong>&nbsp; دارد- تا هفت روز</strong></td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #990000;">نوع پرداخت هزینه</span></strong></td> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;">&nbsp;&nbsp; <strong>پرداخت هزینه به مامور پست پس از دریافت</strong></td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #990000;">جعبه چوبی( رایگان )</span></strong></td> <td style="border: 2px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 50%;"><strong>&nbsp;&nbsp; دارد</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;<font size="2"><br><font color="#FF0000"><b>****************<br><font face="arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید خرید از فروشگاه ساعت دیواری بای کلاک چه تفاوتی با سایر فروشگاههای ساعت دیواری دارد؟</font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#CC0000"><br></font><b><font color="#CC0000">*</font> جنس پلکسی به کار رفته در ساعت دیواری ها پلکسی گلاس تایوانی درجه 1 است و بنا براین از درخشندگی بالایی برخوردار است<font color="#CC0000">*</font><br><br><font color="#CC0000">* </font>موتور ساعت آن روانگرد بدون صداست <font color="#CC0000">*</font><br><br><font color="#CC0000">*</font>ساعت دیواری خریداری شده در فروشگاه اینترنتی بای کلاک دارای هفت روز گارانتی برگشت کالاست<font color="#CC0000">*<br></font><br><font color="#CC0000">*</font> اگر قطعه ای از ساعت دیواری شما اسیب دید می توانید آن قطعه را به ما سفارش دهید تا برای شما آماده گردد<font color="#CC0000">*</font></b></font><br><br><br><font color="#330000"><font color="#660000"><b>*دارای جعبه چوبی بسیار زیباست که در خود فروشگاه طراحی شده است </b>*</font></font><br><br><b>*عقربه طراحی شده از جنس پلکسی گلاس سفید*</b><br><b>&nbsp;</b><br><b><font color="#330033">*سی دی راهنمای نصب *</font></b><br><br><b>*دارای روکش ضد خش* </b><br><br><font color="#6600CC"><b>سفارش ساعت دیواری با تعداد بالا نیز پذیرفته می شود و با قیمت عمده حساب می گردد</b><br></font><br>**********************</font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005delaraclock" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></font></font></p><p></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;قیمت : <span style="color: #ff0000;">65000</span> تومان</strong></span></p></div> text/html 2014-12-06T08:26:48+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی مدل بهدیس http://buyclock.ir/post/121 &nbsp;ساعت دیواری فانتزی بهدیس یک ساعت دیواری کلاسیک ولی دارای طرحی متفاوت و خاص است برای داشتن ساعت دیواری بهدیس همین الان با ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید.ساعت دیواری بهدیس سایز کوچکی دارد اما واقعا زیباست<br><br><div align="center"><font class="text4"><font size="2"><br><font color="#FF0000"><b>****************<br><font face="arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید خرید از فروشگاه ساعت دیواری بای کلاک چه تفاوتی با سایر فروشگاههای ساعت دیواری دارد؟</font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#CC0000"><br></font><b><font color="#CC0000">*</font> جنس پلکسی به کار رفته در ساعت دیواری ها پلکسی گلاس تایوانی درجه 1 است و بنا براین از درخشندگی بالایی برخوردار است<font color="#CC0000">*</font><br><br><font color="#CC0000">* </font>موتور ساعت آن روانگرد بدون صداست <font color="#CC0000">*</font><br><br><font color="#CC0000">*</font>ساعت دیواری خریداری شده در فروشگاه اینترنتی بای کلاک دارای هفت روز گارانتی برگشت کالاست<font color="#CC0000">*<br></font><br><font color="#CC0000">*</font> اگر قطعه ای از ساعت دیواری شما اسیب دید می توانید آن قطعه را به ما سفارش دهید تا برای شما آماده گردد<font color="#CC0000">*</font></b></font><br><br><br><font color="#330000"><font color="#660000"><b>*دارای جعبه چوبی بسیار زیباست که در خود فروشگاه طراحی شده است </b>*</font></font><br><br><b>*عقربه طراحی شده از جنس پلکسی گلاس سفید*</b><br><b>&nbsp;</b><br><b><font color="#330033">*سی دی راهنمای نصب *</font></b><br><br><b>*دارای روکش ضد خش* </b><br><br><font color="#6600CC"><b>سفارش ساعت دیواری با تعداد بالا نیز پذیرفته می شود و با قیمت عمده حساب می گردد</b><br></font><br>**********************<br></font></font><font class="text4"><p><font size="2"><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><font class="text4" size="3"></font><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></font><div align="right"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4" size="3"><p><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری فانتزی بهدیس :</strong></span></font></font></font></font></font></p><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><ul><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل بهدیس</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> مشکی و سفید و قرمز<br></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li></ul></font></font></font></font><p><br></p></font></font></font></div> <p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/1101/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%85%d8%af%d9%84%20%d8%a8%d9%87%d8%af%db%8c%d8%b3.jpg" height="532" width="600"></p><p style="text-align: center;"><font color="#990000">سفارش ساعت دیواری فانتزی طرح بهدیس</font></p><p style="text-align: center;">فروشگاه ساعت دیواری مدل بهدیس</p><p style="text-align: center;"><font color="#CC0000">خرید ساعت دیواری فانتزی ارزان طرح بهدیس</font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#CC0000"><br></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"></font></font></font></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"></font></font></font></font></font></font></font></font><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 39000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005behdis" target="_blank" title=""><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></p></a></font></font></font></font></font></font></div></div><p></p></div></font><br></div> text/html 2014-11-17T06:48:25+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح تیتک http://buyclock.ir/post/120 &nbsp;آیا دوست دارید متفاوت باشید؟ حتما خرید از فروشگاه ساعت دیواری فانتزی تیتک را امتحان نمایید.یکی از منحصر به فرد ترین ساعت دیواری موجود در فروشگاه ساعت دیواری فانتزی طرح تیتک است که از طرح های انحصاری فروشگاه ساعت دیواری بای کلاک می باشد.<br><div align="center"><br><font size="2"><br><font color="#FF0000"><b>****************<br><font face="arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید خرید از فروشگاه ساعت دیواری بای کلاک چه تفاوتی با سایر فروشگاههای ساعت دیواری دارد؟</font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#CC0000"><br></font><b><font color="#CC0000">*</font> جنس پلکسی به کار رفته در ساعت دیواری ها پلکسی گلاس تایوانی درجه 1 است و بنا براین از درخشندگی بالایی برخوردار است<font color="#CC0000">*</font><br><br><font color="#CC0000">* </font>موتور ساعت آن روانگرد بدون صداست <font color="#CC0000">*</font><br><br><font color="#CC0000">*</font>ساعت دیواری خریداری شده در فروشگاه اینترنتی بای کلاک دارای هفت روز گارانتی برگشت کالاست<font color="#CC0000">*<br></font><br><font color="#CC0000">*</font> اگر قطعه ای از ساعت دیواری شما اسیب دید می توانید آن قطعه را به ما سفارش دهید تا برای شما آماده گردد<font color="#CC0000">*</font></b></font><br><br><br><font color="#330000"><font color="#660000"><b>*دارای جعبه چوبی بسیار زیباست که در خود فروشگاه طراحی شده است </b>*</font></font><br><br><b>*عقربه طراحی شده از جنس پلکسی گلاس سفید*</b><br><b>&nbsp;</b><br><b><font color="#330033">*سی دی راهنمای نصب *</font></b><br><br><b>*دارای روکش ضد خش* </b><br><br><font color="#6600CC"><b>سفارش ساعت دیواری با تعداد بالا نیز پذیرفته می شود و با قیمت عمده حساب می گردد</b><br></font><br>**********************<br><br><br></font><p><font size="2"><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><font class="text4" size="3"></font><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b>ساعت دیواری فانتزی مدل تیتک</b></font><br><br><img src="http://clockstore.ir/Files/titak/خرید ساعت دیواری فانتزی تیتک.jpg" alt="خرید ساعت دیواری فانتزی تیتک" align="bottom" height="350" hspace="0" border="0" vspace="0" width="606"><br></font></font><div align="right"><font class="text4" size="3"> <font class="text4"> <font class="text4"> </font></font></font><div class="description"><font class="text4" size="3"><br><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری تیتک :</strong></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><ul><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل تیتک</span><span style="color: #000000;"><br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> مشکی و سفید<br></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></font></li><li><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li></ul><p><br></p><p align="center"><img src="http://clockstore.ir/Files/titak/ساعت دیواری فانتزی طرح تیتک.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی طرح تیتک" align="bottom" height="441" hspace="0" border="0" vspace="0" width="606"></p><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; ساعت دیواری جدید تیتک را به صورت اینترنتی و یا تلفنی سفارش دهید تا هرچه زودتر برای شما آماده گشته و به آدرس پستی شما ارسال گردد.هزینه ساعت دیواری تیتک رت پس از دریافت به مامور پست پرداخت خواهید نمود.<br><br></font></font><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"></font></font></font></font></font><div align="center"><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 40000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005titakclock" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></font></div></div><p></p></div></div></div><br></div> text/html 2014-11-11T07:38:28+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح رقص عشق http://buyclock.ir/post/119 &nbsp;<font class="text4"> <div class="description"> <p>خرید ساعت دیواری رقص عشق ایده ای نو وطرحی متفاوت از ساعت دیواری در فروشگاه ساعت دیواری کلاک استور پیشنهاد ما به شماست.یکی از مشخصه های این ساعت دیواری این است که موتورآن از نوع روانگرد وبی صدا می باشد.با خریداین ساعت دیواری آرامش را به اتاق خوابتان بازگردانید.اگر تمایل به خرید ساعت دیواری طرح رقص عشق دارید ازطریق لینک خرید پستی اقدام کنید.<br></p> <p>&nbsp;</p><div align="center"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری رقص عشق :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل رقص عشق</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 80 در 70 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح رقص عشق:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="color: #ff6600;"><strong></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><img src="http://roberto.ir/Files/lovedance/خریدساعت دیواری رقص عشق.jpg" alt="خریدساعت دیواری رقص عشق" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></strong></span></p> <p>&nbsp;</p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://roberto.ir/Files/lovedance/ساعت دیواری فانتزی رقص عشق.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی رقص عشق" align="bottom" height="410" hspace="0" border="0" vspace="0" width="576"></p><br><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 42000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005lovedance" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></div></font> <br><br> </font><br></div></font> text/html 2014-10-30T10:20:08+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح پرنده http://buyclock.ir/post/118 &nbsp;<div class="description"> <p>خرید ساعت دیواری پرنده ساعتی زیبا با طراحی خاص و مدرن برای علاقه مندان به ساعت دیواری های فانتزی تهیه شده از جنس پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. خرید ساعت دیواری پرنده با قیمت ویژه و طراحی فوق العاده زیبا!!!</p> <p>&nbsp;</p><div align="center"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری پرنده :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل پرنده</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 28 در 28 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح پرنده:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><img title="ساعت دیواری پرنده" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری پرنده"></p> </div> <a class="addToCartBtn" href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock43" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a><font class="text4"><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 37000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock43" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></div></font> text/html 2014-10-30T09:54:55+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 سفارش ساعت دیواری فانتزی طرح سوگند http://buyclock.ir/post/116 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری فانتزی سوگند از سری ساعت های بسیار زیبای فروشگاه کلاک استور با طراحی زیبا تهیه شده از جنس پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. با خرید ساعت دیواری سوگند نظر همه را جلب کنید و اولین کسی باشید که ساعت دیواری قانتزی پلکسی داشته باشید.</p> <p>&nbsp;</p><div align="center"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری سوگند :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل سوگند</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 25 در 30 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح سوگند:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری سوگند" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF.jpg" alt="ساعت دیواری سوگند" height="340" width="351"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 35000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock41" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></div><p></p> text/html 2014-10-30T09:51:32+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح زوج http://buyclock.ir/post/115 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری مدل زوج به صورت دو ساعت دیواری مجزا با دو موتور روان گرد تایوانی تهیه شده از جنس پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. ساعت دیواری طرح زوج یکی از طرح های 2 تکه ای فروشگاه کلاک استور می باشد که به صورت آقا و خانم طراحی شده است.</p> <p>&nbsp;</p><p align="center"><font class="text4"><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://tellcontact.mihanblog.com/post/1&amp;title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF"> </a> </font></p><div align="center"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری زوج :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل زوج</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 25 در 40 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح زوج:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری زوج" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC.jpg" alt="ساعت دیواری زوج" height="429" width="453"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 56000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock35" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></div><p></p> text/html 2014-10-30T09:35:33+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح نهال http://buyclock.ir/post/114 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری نهال مناسب برای قرار دادن به ستون منزل و دیواری های باریک منزل شما تهیه شده از جنس پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. ساعت دیواری نهال برای ستونها طراحی شده که با طرحی عمودی زیبایی خاصی را به منزل شما خواهد بخشید.</p> <p>&nbsp;</p><p align="center"><font class="text4"><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://tellcontact.mihanblog.com/post/1&amp;title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF"> </a> </font></p><div align="center"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری نهال :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل نهال</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 15 در 30 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح نهال:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری نهال" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84.jpg" alt="ساعت دیواری نهال"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 42000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock13" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></div><p></p> text/html 2014-10-30T09:15:04+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح ارشیا http://buyclock.ir/post/113 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری ارشیا ساعتی زیبا و فانتزی تهیه شده از جنس پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. برای خرید ساعت دیواری ارشیا همین سایت را انتخاب نمایید تا ساعتی با موتور و پلکسی اصل به شما عرضه شود .</p> <p>&nbsp;</p><div align="center"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری ارشیا :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل ارشیا</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 28 در 28 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح ارشیا:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری ارشیا" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری ارشیا"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 37000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock25" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></div><p></p> text/html 2014-10-30T09:12:01+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خریدساعت دیواری فانتزی طرح آدونیس http://buyclock.ir/post/112 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری آدونیس تهیه شده از ورقه های درجه یک پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. خرید ساعت دیواری های فانتزی کمیاب را با فروشگاه کلاک استور تجربه کنید.</p> <p>&nbsp;</p><p align="center"><font class="text4"><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://tellcontact.mihanblog.com/post/1&amp;title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF"> </a> </font></p><div align="center"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری آدونیس :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل آدونیس</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 28 در 28 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br></strong></p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح آدونیس:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری آدونیس" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3.jpg" alt="ساعت دیواری آدونیس"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 35000 <font color="#000000">تومان</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock13" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></div><p></p> text/html 2014-10-30T09:01:23+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح آتوسا http://buyclock.ir/post/111 &nbsp;<p>ساعت دیواری آتوسا در رنگهای زیبا و متنوع متناسب با سلیقه های گوناگون و هدیه ای شیک برای کسانی که به زیبایی منازل خود اهمیت می دهند . ساعت دیواری آتوسا با طرحی جذاب و جدید که به صورت حرفه ای اعداد را در صفحه پخش نموده است پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. در صورت تمایل برای خرید ساعت دیواری کوبیستم همین حالا اقدام نمایید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری آتوسا&nbsp; :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل آتوسا</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 30 سانتی متر</span></span></li></ul> <p><strong><br></strong></p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح آتوسا:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری آتوسا" src="http://clockstore.ir/Files/wall/new/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری آتوسا"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"><br></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 35000 <font color="#000000">تومان</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><br></font></p><p align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005atoooosa" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></p><p></p> text/html 2014-10-30T08:40:53+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح شیفته http://buyclock.ir/post/109 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری شیفته به راستی که این نام برازنده این ساعت دیواری است چون با دیدن این ساعت دیواری همه را شیفته خود می کند . جنس این نوع ساعت ها از جنس پلکسی می باشد . پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد . ساعت دیواری شیفته را فقط از فروشگاه اینترنتی استور کلاک خریداری نمایید.</p> <p>&nbsp;</p><p><font class="text4"><font class="text4"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://tellcontact.mihanblog.com/post/1&amp;title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF"> </a> </font></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br></font></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری شیفته&nbsp; :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل شیفته</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 35 در 35 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br></strong></p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح شیفته:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری شیفته" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری شیفته"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 37000 <font color="#000000">تومان</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><br></font></p><p align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock03" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></p><p></p> text/html 2014-10-30T08:13:02+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی مدل ایستا http://buyclock.ir/post/108 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری ایستا یکی از طرح های زیبای ساعت دیواری در فروشگاه کلاک استور که فقط در این فروشگاه می توانید آن را پیدا کنید . تهیه شده از جنس پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد. خرید ساعت دیواری ایستا را به علاقه مندان به ساعت دیواری های فانتزی پیشنهاد می کنیم.</p> <p>&nbsp;</p><p><font class="text4"><font class="text4"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://tellcontact.mihanblog.com/post/1&amp;title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF"> </a> </font></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری ایستا :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل ایستا</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 22 در 42 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح ایستا:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری ایستا" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری ایستا" height="521" width="378"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"><br></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 35000 <font color="#000000">تومان</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><br></font></p><p align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock29" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></p><p></p> text/html 2014-10-30T07:13:10+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح قلب http://buyclock.ir/post/105 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری مدل قلب تهیه شده از جنس پلکسی ، پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p><p><font class="text4"><font class="text4"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://tellcontact.mihanblog.com/post/1&amp;title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF"> </a> </font></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></font></div> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری قلب :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری مدل قلب</span><strong></strong><span style="color: #000000;"> <br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور تایوانی روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 30 در 35 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش خرید ساعت دیواری طرح قلب:</strong></p> <p>خرید این محصول به صورت پستی می باشد و شما هزینه ساعت دیواری را بعد از دریافت پرداخت خواهید نمود. ابتدا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید بعد از ثبت سفارش منتظر دریافت کالای خریداری شده خود از مامور اداره پست باشید که معمولا 4 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. هزینه فاکتور را هنگام دریافت ساعت دیواری از مامور اداره پست همانجا نقدا پرداخت خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان</span> + <span style="color: #3366ff;">پرداخت در محل</span> + <span style="color: #800000;">گارانتی برگشت هزینه</span></strong> + <span style="color: #ff6600;"><strong>پشتیبانی پس از خرید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش ما تماس حاصل فرمایید:</strong></p> <p><strong><span style="color: #993366;">03119525000</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">03114392943</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>ساعت پاسخ گویی ( 8 صبح لغایت 6 بعد از ظهر )</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="ساعت دیواری قلب" src="http://clockstore.ir/Files/mypic/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8.jpg" alt="ساعت دیواری قلب"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 39000 <font color="#000000">تومان</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><br></font></p><p align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005clock31" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></p><p></p> text/html 2014-10-30T07:00:12+01:00 buyclock.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید ساعت دیواری فانتزی طرح نگاره http://buyclock.ir/post/104 &nbsp;<p>خرید ساعت دیواری فانتزی طرح نگاره مزین شده با 12 عدد قطعه به شکل مربع که نام عدد را در این مربع های مشکی درج کرده ایم . تصاویری از این ساعت دیواری زیبا را می توانید در زیر مشاهده نماید . از ویژگی های این طرح از ساعت های فانتزی می توان به چیدمان دلخواه اشاره کرد ، یعنی شما می توانید به هر شکلی که می خواهید این طرح را در روی دیوار خود بچینید. ورقه های استفاده از در این ساعت مانند دیگر ساعت های دیواری این فروشگاه از جنس پلکسی گلاس تایوانی 2.8 میلی متری است که نسبت به ورق های دیگر دارای ضخامت بیشتری است.</p> <p>&nbsp;</p><p><font class="text4"><font class="text4"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://tellcontact.mihanblog.com/post/1&amp;title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF"> </a> </font></font></p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></font></div> <p><strong>در مورد ورقه های پلکسی گلاس بیشتر بدانید:</strong></p> <p>پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد که نوعی پلیمر است. پلکسی قابل شتسشو است و در برابر رطوبت هیچ گونه آسیبی نخواهد دید پس مطمئن باشید ساعتی خاص و با دوام خریداری خواهید کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی ساعت دیواری طرح نگاره :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">ساعت دیواری نگاره<br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :</span><span style="color: #000000;"> <span style="color: #000000;">زرد , مشکی , قرمز , آبی , نارنجی , سبز , سفید , صورتی</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">پلکسی گلاس تایوانی درجه یک</span></span><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات موتور : <span style="color: #000000;">موتور روان گرد بدون صدا<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">سایز بندی: <span style="color: #000000;">در اندازه 50</span></span><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"> در 50 سانتی متر</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط</span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>فروش جدیدترین مدل از ساعت مچی های فانتزی در کشور<br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;"><strong>با طراحی های خارث العاده و بسیار زیبا<br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>تهیه شده از پلکسی گلاس تایوانی اصل با ضخامت 2.8</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;"><strong>دارای روکش ضد خش</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>مناسب برای تمام سلیقه ها</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #800000;">دارای موتور روانگرد بدون صدا</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><img title="ساعت دیواری جدید" src="http://clockstore.ir/Files/clock/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="ساعت دیواری جدید"></strong></span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font class="text4"></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font color="#FF0000" size="4"><b><font color="#000000">قیمت</font> : 36000 <font color="#000000">تومان</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><br></font></p><p align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005negare" target="_blank" title=""><img src="http://clockstore.ir/Files/1327661191s1.jpg" alt="دکمه خرید پستی ساعت دیواری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></p><br><span style="color: #ff6600;"><strong></strong></span><p></p>